phone

06-16218520

 

Fysiotherapie Harry Brouwer

AVG verklaring

Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Fysiotherapie Harry Brouwer het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Fysiotherapie Harry Brouwer verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening te maken wanneer dit zal gebeuren.

In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Fysiotherapie Harry Brouwer heeft doorlopen om te voldoen aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van de situatie. 

Fysiotherapie Harry Brouwer begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens moeten controleren en updaten. 

Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Fysiotherapie Harry Brouwer kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Fysiotherapie Harry Brouwer zijn te vinden op de volgende pagina('s) van deze verklaring.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,

d.d. 30-4-2018,

Door Stichting AVG voor Verenigingen 

Gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.


USP Harry Brouwer

Direct beginnen
met de behandeling
USP fysiotherapeut Harry BrouwerAangesloten bij alle
grote zorgverzekeraars
USP fysiotherapie RodenOok beschikbaar
in de avonduren

info@fysioharrybrouwer.nl

06-16218520

050-5011919

 Maandag:10:00 - 21:30
 Dinsdag:08:00 - 18:00
 Woensdag:09:00 - 12:30
 Donderdag:10:00 - 21:30
 Vrijdag:08:00 - 15:30
Google maps Harry Brouwer        Privacyverklaring
Facebook Harry Brouwer 

Lichamelijke klachten?

Laat je helpen!

 Certified Mulligan Practitioner

E-mail Harry Brouwer
Telefoon fysiotherapie Roden
Openingstijden Harry Brouwer